Samverkan med hälso- och sjukvården

Region Stockholm är Karolinska Institutets viktigaste samarbetspartner. En betydande del av KI:s forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården vilket innebär ett nära samarbete mellan KI och regionen inom olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer. Tillsammans arbetar vi för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och sjukvård för att förbättra människors hälsa.

Aktuellt

Vad händer inom Region Stockholm

Nyheter från KI