Råd och nämnder

Karolinska Institutet har flera råd och nämnder som är inrättade av konsistoriet eller rektor.

Nämnd under Konsistoriet

Nämnder under rektor

Råd under rektor

Vetenskapligt ombud

Kommittéer under Fakultetsnämnden