Forskare vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har nästan 3000 anställda forskare, varav över 300 ordinarie professorer. Totalt har universitetet drygt 2000 aktiva doktorander eller forskarstuderande. Dessutom finns också ett stort antal forskare med någon form av lösare anknytning till universitetet, så som gästforskare och oavlönade docenter.